CIMCORP GROUP —

Tietosuojakäytäntö

Päivitetty 9.5.2018

Cimcorp Groupin tavoitteena on täydentää yrityksen tarjoamat palvelut cimcorp.com ("Sivustomme") -palveluilla. Tämä tietosuojakäytäntö koskee seuraavia yrityksiä: Cimcorp Oy Suomessa, Cimcorp Automation Ltd. Kanadassa ja Cimcorp USA, Inc. Yhdysvalloissa. Kyseiset yritykset (mukaan luettuna emoyhtiö Murata Machinery, Ltd Japanissa) muodostavat yhdessä Cimcorp Groupin. Cimcorp Group on panostanut oikeudenmukaisten, yksityisyyttä suojaavien tietokäytäntöjen suunniteluun ja toteuttamiseen.

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, miten käytämme Sivustomme ja palveluidemme käyttäjiltä sekä potentiaalisilta asiakkailta kerättyjä henkilötietoja. Kerromme myös, miten käytämme evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita Sivustollamme. Tässä tietosuojakäytännössä mainittujen tietojen käsittelystä vastaa Cimcorp Oy, jonka yhteystiedot esitetään jäljempänä.

Keräämämme henkilötiedot

Keräämme sinusta ja Cimcorp Groupin palveluiden käytöstäsi seuraavia tietoja:

 • Antamasi tiedot. Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotka olet antanut Cimcorp Groupille ja jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan elävään yksilöön ("henkilötiedot").
  Sinun ei tarvitse toimittaa henkilökohtaisia tietojasi Sivustomme käyttämiseksi. Kun vierailet Sivustollamme, emme kerää mitään henkilötietoja tai muita tietoja sinusta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat voivat kerätä henkilötietoja rajoitetusti, jäljempänä kuvatun mukaisesti.
  Kun annat henkilötietosi Sivustomme kyselylomakkeiden kautta tai ottamalla yhteyttä Cimcorp Groupin henkilöstöön, meillä on oikeus käsitellä antamiasi tietoja tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoihin sisältyvät henkilökohtaiset tiedot kuten nimi, työnantajan tai yrityksen tiedot, tehtävänimike ja työtehtävä, sähköpostiosoite, puhelin- ja matkapuhelinnumero, asiakaspalvelutapahtumien tiedot sekä asiakkaan kiinnostuksen kohteet. Huomaathan, että Cimcorp Group voi kerätä, tallentaa ja käsitellä kaikkia antamiasi henkilötietoja. Voit myös jättää avoimen työhakemuksen tai hakea avointa työpaikkaa Sivustollamme. Jotta voimme käsitellä hakemuksesi, pyydämme sinua antamaan rekrytoinnin kannalta tarpeellisia henkilötietoja itsestäsi (kuten nimi, yhteystiedot, syntymäaika, koulutus, osaaminen ja työkokemus jne.). Lisätietoa rekrytointiprosessista ja vaadittavista tiedoista löydät Sivustomme Careers-välilehdeltä.
 • Automaattisesti kerätyt tiedot. Tiettyjä tietoja kerätään automaattisesti osana Sivustomme tai muiden digitaalisten palvelujen ja sisältöjen (kuten uutiskirjeiden) tai verkkoanalyysipalvelujen käyttöä, jäljempänä kuvattujen evästekäytäntöjen mukaisesti.
  Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi IP-osoite ja laitetiedot, palvelussa suoritetut toiminnot (mukaan lukien vierailemasi sivustot), vierailun ajankohta ja kesto, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä, sähköpostiviestitoimintaan liittyvät tiedot (kuten viestin sisältämien linkkien klikkaukset) sekä muut jäljempänä kuvattujen evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot.
 • Tiedot muista lähteistä. Voimme myös kerätä tietoa nykyisistä ja potentiaalisista yritysasiakkaista ja heidän edustajistaan julkisista tietolähteistä ja julkaisuista (esimerkiksi yrityksen verkkosivut) sekä kampanjoiden ja messujen yhteydessä (esimerkiksi käyntikorttien kautta). Tällaisiin henkilötietoihin sisältyy esimerkiksi nimi, tehtävänimike ja työtehtävä, yritys, sähköposti ja puhelinnumero sekä muut julkisesti saatavilla olevat henkilötiedot.
  Muista lähteistä saadut tiedot saattavat sisältää kolmannen osapuolen palveluiden kautta saatuja tietoja. Tällaisiin palveluihin kuuluu esimerkiksi sosiaalisen median kanavat, joissa Cimcorp Group on läsnä.

Henkilötietojen käyttäminen ja käsittelyä koskeva oikeusperuste

Cimcorp Group käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yhteydenpito ja kommunikointi Keräämme henkilötietoja yhteydenpitoa (esimerkiksi jos olet täyttänyt yhteydenottolomakkeen Sivustollamme), viestintää, tiedotusta ja palautteen keräämistä varten. Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme tai muulla tavoin ilmaissut haluavasi vastaanottaa palveluihimme liittyviä tietoja tai päivityksiä, voimme käsitellä henkilötietojasi lähettääksemme sinulle toivomasi sisällön. Voit peruuttaa päivitysten vastaanottamisen ja uutiskirjeiden tilaamisen milloin tahansa. Henkilötietojen käsittely yhteydenpito- ja asiakasviestintätarkoituksiin perustuu Cimcorp Groupin oikeutettuun etuun tai antamaasi suostumukseen.
 • Markkinointi, sisällön kohdentaminen ja profilointi. Voimme käyttää kerättyjä tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Voimme lähettää markkinointimateriaalia sähköisesti (sähköposti, tekstiviesti), postitse tai puhelimitse. Pyydämme sinulta suostumuksen ennen suoramarkkinointimateriaalin lähettämistä, kun sähköisen viestinnän tietosuojalaki niin vaatii. Cimcorp Groupin palveluiden käytön perusteella voimme tuottaa räätälöityä sisältöä (kuten uutiskirjeet ja markkinointiviestit), jotta voimme tarjota sinua kiinnostavaa sisältöä. Lisäksi, kiinnostuksenkohteidesi ja palvelujemme käytön perusteella voimme luoda profiileja ja käyttäjäsegmenttejä, jotta voimme tarjota sinulle kohdennettua markkinointia. Voit peruuttaa suoramarkkinointimateriaalin vastaanottamisen ja estää profiloinnin milloin tahansa.
  Henkilötietojen käsittely markkinointi-, kohdentamis- ja profilointitarkoituksiin perustuu Cimcorp Groupin oikeutettuun etuun tai antamaasi suostumukseen.
 • Rekrytointiprosessi. Mikäli olet jättänyt meille avoimen hakemuksen tai hakenut avointa paikkaa yrityksessämme, käytämme antamiasi tietoja rekrytointiprosessin suorittamiseen ja loppuun saattamiseen. Emme käytä rekrytointitarkoituksiin kerättyjä tietoja suoramarkkinointiin ilman suostumustasi. Henkilötietojen käsittely rekrytointitarkoituksiin perustuu antamaasi suostumukseen. Käsittely on välttämätöntä, jotta voidaan ryhtyä toimiin rekisteröidyn pyynnöstä ennen työ- tai palvelusopimuksen tekemistä.
 • Kehitys ja analyysi. Voimme käyttää henkilötietoja ja muita tietoja palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen sekä palveluiden ja sisällön käytön analysoimiseen. Emme käytä tietoja tunnistettavissa olevassa muodossa, mikäli se ei ole tarpeen edellä mainitun tarkoituksen kannalta.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Cimcorp Group ei tietoisesti kerää arkaluonteisia tietoja (erityiset henkilötietoryhmät). Keräämme arkaluonteisia tietoja Sivustomme kautta ainoastaan mikäli rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen tietojen käsittelyyn tai meillä on laillisesti velvollisuus tehdä niin (esimerkiksi rekrytointitarkoituksia varten).

Henkilötietojen luovuttaminen

Cimcorp Group ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietojasi alla oleville tahoille.

 • Cimcorp Groupin yritykset: Oikeutetun etumme perusteella voimme siirtää, luovuttaa ja käsitellä tietojasi Cimcorp Group -yritysten (mukaan lukien Murata Machinery Ltd.) sisällä tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä Cimcorp Oy – mukaan lukien Cimcorp Groupin yritykset – sitoutuu varmistamaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen ja toteuttamaan riittävät suojatoimet henkilötietojen suojaamiseksi.
 • Luotetut yhteistyökumppanit: Henkilötietoja voidaan luovuttaa luotetuille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin ja muihin käsittelytarkoituksiin mikäli käsittely perustuu heidän oikeutettuihin etuihinsa; tällainen toiminta ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa tämän tietosuojakäytännön kanssa. Kyseiset yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä.
 • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat: Henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille (alihankkijoille, palvelunvälittäjille ja muille edustajille sekä IT-palvelujen tarjoajille), jotka käsittelevät tietoja puolestamme ohjeidemme ja tämän tietosuojakäytännön, asianmukaisten luottamuksellisuus- ja turvatoimenpiteiden sekä sovellettavien lakien mukaisesti.
 • Viranomaiset: Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille mikäli sovellettava lainsäädäntö näin edellyttää tai jos se on oikeutetun etumme mukaista.
 • Liiketoimet: Tarvittaessa saatamme luovuttaa henkilötietoja osana yritystoimintaan liittyviä liiketoimia.
 • Oikeutetut etumme: Voimme luovuttaa henkilötietoja, mikäli se on välttämätöntä Cimcorp Groupin, käyttäjien, työntekijöiden, johtajien tai osakkaiden laillisten oikeuksien ja oikeutettujen etujen suojelemisen tai palveluiden turvallisuuden varmistamisen kannalta.
  Cimcorp Group on kansainvälinen toimija ja sen yritykset sijaitsevat Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, minkä vuoksi henkilötietoja voidaan (tarvittaessa) siirtää EU:sta ja EU:hun, kun tietoja käsitellään Cimcorp Groupin yritysten toimesta. Pääasiallinen käsittelypaikka on kuitenkin EU:ssa. Käsittely tapahtuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n ulkopuolelle, pyrimme varmistamaan, että tiedoillesi voidaan taata riittävä suojataso sopimusvelvoitteiden ja EU:n tietosuojalainsäädännössä määriteltyjen suojatoimien mukaisesti.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröity voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn seuraavasti:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröity voi pyytää lupaa tietojensa tarkastamiseen. Oikaisemme virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) sovellettavan lain mukaisesti.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus lähettää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään, toimitamme rekisteröidylle seuraavat tiedot: tietosuojavastaavan henkilöllisyys ja yhteystiedot sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi (mukaan luettuna profilointi): Rekisteröidyllä on oikeus kieltää markkinointimateriaalin tai muiden päivitysten vastaanottaminen ja profilointi kohdentamistarkoituksia varten. Lopetamme suoramarkkinoinnin, kun rekisteröity käyttää oikeuttaan kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Voit kieltää suoramarkkinoinnin ottamalla tai peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen Sivustomme kautta.
 • Oikeus kieltää tietojen käsittely ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen syyhyn perustuen vastustaa käsittelytoimia, joita kohdistamme henkilötietoihin rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi edellä mainitulla perusteella tai henkilötietojen oikeellisuuden tarkistamisen ajaksi.
 • Oikeus tehdä valitus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Alla löydät lisätietoja evästekäytännöistämme ja siitä, miten voit vaikuttaa evästeiden käyttöön.
  Alla löydät lisätietoja evästekäytännöistämme ja siitä, miten voit vaikuttaa evästeiden käyttöön.

Tietoturvaperiaatteet

Cimcorp Groupin hallussa olevat tiedot on suojattu asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla, joiden tarkoituksena on suojata tiedot tahattomalta, luvattomalta tai laittomalta käytöltä, muokkaamiselta, katoamiselta, tuhoamiselta ja muulta käsittelyltä (mukaan lukien tietojen luvaton luovutus ja siirtäminen). Näihin toimenpiteisiin kuuluu mm. asianmukaiset palomuurijärjestelyt, tietoliikenteen ja viestien asianmukainen salaaminen sekä turvallisten ja valvottujen laitteiden ja palvelinhuoneiden käyttö. Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota IT-järjestelmiä tarjoavien ja käyttöönottavien sekä palveluita tarjoavien kolmansien osapuolten (kuten tietoa käsittelevät alihankkijat) osalta.

Tietoturvavaatimuksia noudatetaan tarkasti IT-järjestelmien käytön hallinnassa ja niiden pääsyn valvonnassa. Työntekijät, jotka käsittelevät yhteystietoja osana työtehtäviään, ovat saaneet koulutuksen ja perusteellisen ohjeistuksen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa asioissa.

Käytämme sivustollamme evästeitä ja verkkojäljitteitä.

Jos et halua saada evästeitä, voit määrittää selaimesi ilmoittamaan sinulle, kun eväste asetetaan tietokoneeseen, jotta voit päättää, hyväksytkö evästeet vai et. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin Sivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Mitä ovat verkkojäljitteet?
Cimcorp Group käyttää joskus kolmansien osapuolien verkkosivustoja mainostamiseen. Seuraamme joskus mainoskampanjoidemme menestystä tunnistusteknologian avulla. Tunnistusteknologian (kuten "verkkojäljitteiden" tai "toimintatunnisteiden") avulla voimme laskea, kuinka moni käyttäjä on vieraillut Sivustollamme nähtyään Cimcorp Groupin mainoksen kolmannen osapuolen verkkosivustolla. Käytämme tunnistusteknologiaa Sivustomme kävijätietojen keräämiseen mainostemme tehokkuuden mittaamiseksi. Tunnistusteknologian avulla voimme kerätä henkilötietoja ja muita tietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten internetistä. Tällaisiin tietoihin sisältyy esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen liitetty nimi, joka näkyy sosiaalisen median julkisissa profiileissa, sijainti, yritys ja linkki sosiaalisen median sivustoille (kuten LinkedIn).

Käyttämällä Sivustoamme hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, sinun tulee lopettaa Sivustomme käyttö tai muuttaa selaimesi asetuksia.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustollemme asetettujen ”ensimmäisen osapuolen evästeiden” lisäksi Sivustomme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä. Suosittelemme tutustumaan kolmansien osapuolten evästekäytäntöihin:

Sovellukset, QR-koodit ja muut vastaavat tekniikat

Kun skannaat QR-koodin, kolmas osapuoli voi kerätä tiettyjä tietoja mobiililaitteestasi, kuten mobiililaitteen tunnisteen ja IP-osoitteen, jos kyseessä on kolmannen osapuolen ohjelmisto tai sovellus. Kolmas osapuoli käyttää näitä tietoja vain meidän puolestamme anonyymien tilastollisten raporttien laatimiseksi verkkosivustomme ja palveluidemme käyttäjistä.

Sosiaalisen median alustat

Jotkut Cimcorp Groupin ylläpitämät blogit, foorumit, wikit ja muut sosiaalisen median alustat (“sosiaalisen median alustat”) antavat käyttäjille mahdollisuuden julkaista omaa sisältöä. Näiden alustojen tavoitteena on helpottaa sisällön jakamista. Cimcorp Group ei kuitenkaan ole vastuussa niistä henkilötiedoista tai niiden henkilötietojen väärinkäytöstä, joita käyttäjä jakaa sosiaalisen median alustoissa.

Cimcorp Group voi myös tarjota linkkejä muihin, yksilöiden ja organisaatioiden ylläpitämiin sosiaalisen median alustoihin. Cimcorp Group ei anna mitään takuita tai vakuutuksia erillisissä palvelimissa annettujen tietojen tarkkuudesta. Linkkien sisällyttämistä ei pidä ymmärtää Cimcorp Groupin hyväksyntänä kolmannen osapuolen sivustolle, tuotteille tai palveluille. Cimcorp Group ei anna mitään takuita tai vakuutuksia siitä, miten käyttäjätietoja säilytetään tai käytetään kolmannen osapuolen palveluissa. Suosittelemme aina tutustumaan linkitettyjen sivustojen tietosuojakäytäntöihin.

Kuinka voit estää evästeiden asettamisen?

Voit sallia, estää tai poistaa tietokoneeseesi asennetut evästeet muokkaamalla verkkoasetuksiasi. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Seuraavista linkeistä löydät lisätietoja yleisimpien selainten asetusten muokkaamisesta:

Firefox Cookies
Chrome Cookies
IExplorer Cookies
Safari Cookies
Opera Cookies

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää edellä mainitut käyttötarkoitukset (kuten tilaamasi palvelun tai sisällön tarjoaminen tai rekrytointiprosessin suorittaminen) tai niin kauan kun meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan Cimcorp Groupin tietojen säilyttämistä koskevien käytäntöjen mukaisesti. Jos olet kieltänyt suoramarkkinoinnin, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Evästeiden kautta kerättyjä tietoja säilytetään yleensä enintään 36 kuukautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Sivustomme sisältää joskus linkkejä muihin sivustoihin. Tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta kyseisten sivustojen tietosuojaperiaatteisiin. Sivustomme kävijät saatetaan ohjata ulkopuolisille sivustoille lisätietoja varten (koskien esimerkiksi yrityksen erityisosaamista, arvoja, tapahtumia, sponsoreita, myyntipalveluja, hallintoelimiä, voittoa tavoittelematonta toimintaa tai sosiaalisia verkostoja). Cimcorp Group ei ole vastuussa siitä, miten käyttäjätietoja säilytetään tai käytetään kolmannen osapuolen sivustoissa. Suosittelemme aina tutustumaan linkitettyjen sivustojen tietosuojakäytäntöihin.

Lapset

Palvelumme ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi. Ymmärrämme, että lapsia koskevat tiedot on suojattava erityisesti verkkoympäristössä, emmekä tietoisesti kerää tai säilytä lapsia koskevia tietoja.

Käytäntöä koskevat muutokset

Cimcorp Group pidättää oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöä tarvittaessa. Jos käytäntöön tehdään muutoksia, uusien tietosuojakäytäntöjen käyttöönotto saattaa kestää jopa 30 työpäivää. Ole hyvä ja tarkista tämä sivu säännöllisesti, jotta olet aina tietoinen mahdollisista muutoksista.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi, :

Cimcorp Oy
Satakunnantie 5
28400 ULVILA, FINLAND
Tel +358 10 2772 000
Fax +358 10 2772 200
Sähköposti
Sähköposti

Johtavan valvontaviranomaisen yhteystiedot:


Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800
00521 HELSINKI FINLAND
Tel +358 29 56 66700
Sähköposti

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.