RENGASTEOLLISUUS —

Tuotteet ja ohjelmistot

Cimcorpin Dream Factory -ratkaisu on täysin automatisoitu järjestelmä, joka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Dream Factory automatisoi rengastehtaan materiaalinkäsittelyn ja hallitsee koko tehtaan materiaalivirran. Se hallinnoi myös valmistustietoja ja takaa renkaiden jäljitettävyyden.

Materiaalinhallinnan ammattilaisia

Olemme tehneet jo pitkään rengasteollisuuden automatisointiprojekteja. Niiden myötä henkilökunnallemme on kertynyt vankkaa tietämystä ja ymmärrystä renkaanvalmistuksesta. Materiaalinkäsittelyn ammattilaisina olemme tältä pohjalta  kehittäneet robottimme, monorail transfer -kuljettimet ja ohjelmistot palvelemaan rengastehtaiden tarpeita. Cimcorpin Manufacturing Execution System (MES) ja  Warehouse Control System (WCS) on kehitetty juuri renkaanvalmistusta silmällä pitäen.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.