CIMCORP DREAM FACTORY —

Rengasteollisuuden automaatiojärjestelmät

Cimcorp on kehittänyt tehokkaan kokonaisratkaisun, jolla tuodaan lisää joustavuutta renkaiden valmistus- ja toimitusprosesseihin.

Tehokkuutta Dream Factoryn avulla

Cimcorpin Dream Factory automatisoi materiaali- ja tietovirrat raaka-aineiden käsittelystä puolivalmisteiden ja komponenttien valmistuksen, kokoonpanon, paiston, tarkastuksen ja varastoinnin kautta lastauslaiturille saakka. Unelmatehtaassamme renkaiden raaka-aineiden ja komponenttien, rengasaihioiden ja valmiiden renkaiden siirrot ja välivarastointi hoidetaan portaali- ja lineaariroboteilla tuotantokoneiden yläpuolella, joten lattiatila voidaan hyödyntää tehokkaasti tuotantokoneiden käyttöön. Kyseessä ei kuitenkaan ole "unelma", vaan jo monen rengastehtaan tuotannon optimoinut ja valmistuskapasiteettia nostanut ratkaisu.

Luotettava automaatio

Cimcorpin robottiratkaisut hoitavat tehtaan sisäiset kuljetukset ja siirrot, varastoinnin ja keräilyn turvallisesti, luotettavasti ja vaivattomasti. Robotiikan lisäksi kokonaisuuteen integroidaan muita tehokkaiksi havaittuja varastointi- ja siirtojärjestelmiä. Raskaat manuaaliset toiminnot on automatisoitu.

Raaka-aineiden ja komponenttien käsittely

Laadukkaiden renkaiden valmistuksessa tarvitaan tuotekehityksen ja suunnittelun lisäksi tehokasta ja laadukasta valmistusta. Kaikki alkaa raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja komponenttien hallinnasta.

Cimcorpin Dream Factory alkaa sieltä, missä raaka-aineet saapuvat tehtaaseen. Kaikki komponentit ja raaka-aineet on pidettävä hallinnassa, niin että oikeaa tuotetta on juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Hyvällä raaka-ainealueen materiaalivirran hallinnalla varmistetaan, että kokoonpanokoneille tulee 100-prosenttisesti oikeat materiaalit oikeaan aikaan. Niin kokoonpanokoneet ovat jatkuvasti käynnissä ja varmistavat seuraavan vaiheen materiaalin saannin.

Rengasaihioiden automaattinen käsittely

Cimcorp tarjoaa automaattiset ratkaisut rengasaihioiden käsittelyyn kokoonpanokoneilta paistopuristimien lastaukseen asti. Oleellinen osa Cimcorpin ratkaisua on rengasaihioiden välivarasto, joka tasoittaa tuotannon materiaalivirrassa tapahtuvia vaihteluita kokoonpanokoneiden ja paistoprässien välillä.

Cimcorpin täysautomaattinen rengasaihioiden käsittely- ja välivarastojärjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta portaalirobotista, WCS-ohjausjärjestelmästä sekä kuljettimista.  Se sopii erikokoisille ja erityyppisille rengasaihioille (PCR, UHPT, TBR, LTR jne.). Poiminta- ja varastostrategia perustuu FIFO-periaatteeseen. Lattiapaikkojen määrä ja sijainti on helposti ohjelmoitavissa WCS-ohjausjärjestelmän käyttöliittymällä. Parametrejä voidaan muuttaa tuotannon muutosten mukaan. Varastossa ei tarvita kiinteitä rakenteita, jotka rajoittaisivat varaston joustavaa käyttöä. Tuotetiedon seuranta kuuluu WCS-ohjausjärjestelmän ominaisuuksiin.

Tarkastusalueen automaatiojärjestelmät

Cimcorpin automaatioratkaisuilla saadaan tarkastusalueen materiaalivirta täydellisesti hallintaan. Portaalirobotteihin perustuva joustava täysautomaattinen konsepti on kehitetty valmiiden renkaiden tarkastukseen, lajitteluun, välivarastointiin ja lavaukseen.
Järjestelmän alkupää hallitsee rengasvirtaa paistoprässeiltä testauskoneille. Viimeistely- ja tarkastusasemien jälkeen on välivarasto, jossa robotti lajittelee renkaat rengastyypeittäin sopivankokoisiin sarjoihin testauskoneita varten.

Testauskoneiden jälkeen on toinen välivarasto, jossa robotti lajittelee renkaat rengastyypeittäin testikoneiden tulosten mukaisiin laatuluokkiin. Kun täysi lavallinen tiettyä rengastyyppiä ja laatuluokkaa on koossa, robotti lavaa pinot kuormalavalle siirrettäväksi varastoon.

Joustavaa sopeutumista tuotannon muutoksiin

Täysautomaattinen valmiiden renkaiden välivarasto- ja lavausjärjestelmä sopii erikokoisille ja erityyppisille renkaille (PCR, UHPT, TBR, LTR jne.). Poiminta- ja varastostrategia perustuu FIFO-periaatteeseen.

Lattiapaikkojen määrä ja sijainti on helposti ohjelmoitavissa Cimcorpin WCS-ohjausjärjestelmän käyttöliittymällä. Parametrejä voidaan muuttaa tuotannon muutosten mukaan. Varastossa ei tarvita kiinteitä rakenteita, jotka rajoittaisivat varaston joustavaa käyttöä. Varastotila on helppo optimoida, koska lattiapinta-ala voidaan jakaa eri rengashalkaisijoiden mukaan. Optimointi tapahtuu WCS-ohjelmistolla joustavasti päivittäisen tuotanto-ohjelman mukaan.

Rengastehtaan lähettämöautomaatio

Renkaiden jakelussa tarvitaan tarkkuutta, joustavuutta ja nopeutta. Cimcorpin Dream Factory kattaa myös rengaslähettämön.

Cimcorpin automaattinen keräilyjärjestelmä on kehitetty tehokkaaseen ja virheettömään materiaalinkäsittelyyn. Sen ydin on suuren liikealueen portaalirobotti, joka lajittelee ja keräilee korkeavarastosta noudetut renkaat jakelua varten.

WCS–ohjelmisto hallitsee koko materiaalivirran korkeavarastosta keräilyn kautta lastauslaiturille. Se suunnittelee keräilyjärjestyksen jakeluautojen reittien ja asiakkaiden tilaustietojen pohjalta, tilaa renkaat korkeavarastosta ja palauttaa keräilystä jääneet ylimääräiset takaisin sinne. Kuormattavat lastit ovat valmiina lastattaviksi ja lastausaika minimoituu.

Cimcorpin järjestelmä soveltuu erityyppisille ja -kokoisille renkaille (PCR, UHPT, TBR jne.). Poiminta- ja varastostrategia perustuu FIFO-periaatteeseen. Lattiapaikkojen määrä ja sijainti on helposti ohjelmoitavissa käyttöliittymällä. Parametrejä voidaan muuttaa tuotannon muutosten mukaan.

Autonpyöräsarjojen keräily

Auton valmistuksessa tilataan pyöräsarjat alihankkijalta kokoonpanolinjalle tuntien varoitusajalla. Myöhästyneestä tai virheellisestä toimituksesta lankeaa alihankkijalle melkoinen sanktio.

Cimcorp on automatisoinut ajoneuvokohtaisten pyöräsarjojen (etupyörät, takapyörät, varapyörä) kokoamisen. Valmiit pyörät varastoidaan kokoonpanolinjan jälkeen portaalirobotin alle puskurivarastoon odottamaan tilausta autotehtaalta. Robotti poimii puskurivarastosta ajoneuvokohtaiset pyöräpinot autotehtaan tilausten mukaan ja lähettää ne kuljettimella automaattisesti kuorma-autoihin.

Cimcorpin järjestelmällä varmistetaan virheettömät toimitukset ja pystytään pitämään lyhyet ja tiukat toimitusajat, koska automaatio parantaa tehtaan logistiikkaa, työvaiheet nopeutuvat ja tuotannon ennustettavauus ja varmuus paranevat.

Less vehicles and shipping gates by Cimcorp

Cimcorpin Dream Factoryn avulla saavutetaan 10 % suurempi kapasiteetti ja säästetään jopa 50 % tilaa ja investointikuluja.

Kai Tuomisaari, liiketoimintayksikön johtaja

Tuottavuus nousuun
materiaalivirran hallinnalla

Cimcorpin Dream Factory ottaa hallintaan koko rengastehtaan materiaalivirran ja varmistaa siten, että tehdas pystyy valmistamaan maksimaalisen määrän korkealaatuisia renkaita.

Lupaamme, että

 • tuottavuus paranee, koska valmistusprosessi nopeutuu ja kaikilla prosessikoneilla on aina takuuvarmasti oikeat raaka-aineet, komponentit, aihiot ja renkaat oikeaan aikaan
 • prosessikoneet ovat aina optimaalisesti käytössä
 • renkaat voidaan jäljittää 100-prosenttisesti koko valmistuksen ajan
 • tuotannon joustavuus turvataan siten, että tuotetyyppejä voidaan vaihtaa ja uusia lisätä koska tahansa  
 • tuotteiden laatu paranee hellävaraisen ja tarkan käsittelyn ansiosta
 • asiakastyytyväisyys varmistuu virheettömien ja nopeiden toimitusten ansiosta.

Asennettuna avaimet käteen
–periaatteella

Cimcorpin Dream Factory -ratkaisut toteutetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan ja toimitetaan asennettuina ja käyttöönotettuina.

Toimituslaajuutemme sisältää:

 • järjestelmäsuunnittelun ja -integraation
 • raaka-ainevarastot ja puolivalmisteiden välivarastot
 • välivarastojen ja keräilyn robottijärjestelmät
 • siirtorobotit kokoonpano- ja paistoalueille
 • kuljettimet rengasaihioille, renkaille ja rengastelineille
 • rulla- ja hihnakuljettimet
 • monorail-kuljetinjärjestelmät
 • erikoislaitteistot (pinoajat, pinon purkajat jne.)
 • lavausrobotit
 • ohjausjärjestelmät: valmistuksen ohjauksen (MES) ja varastonohjauksen (WCS)
 • tarkastusasemat
 • tiedonhallinnan.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.

Cimcorp’s Management Team

Contact our Tire Industry Sales

Contact our Logistics Automation Sales

Contact our Customer Support Sales

Cimcorpin johtoryhmä

Myynti, rengasteollisuus

Myynti, logistiikka-automaatio

Myynti, asiakastuki

Cimcorp公司的管理团队