CIMCORP ASIAKASTUKI —

Käyttö- ja huoltokoulutus

Käyttö- ja huoltohenkilökunta pitää kouluttaa hyvin, jotta hankitusta laitteistosta saadaan todellinen hyöty irti. Tämä koskee yhtä hyvin toimintoja ohjaavaa johtotasoa ja esimiehiä kuin käyttäjiä, huoltohenkilökuntaa ja IT-/ohjelmistotukea.

Cimcorpin laaja koulutusohjelma sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia laitteiston kanssa. Ensikontaktin uuteen järjestelmään käyttäjät saavat haluttaessa jo Cimcorpin tehtaalla koeajon aikana. Tavoitteena on antaa koko henkilökunnalle hyvä kokonaiskäsitys järjestelmästä sekä perehdyttää kustakin osa-alueesta vastaavat henkilöt käyttämään, ylläpitämään ja huoltamaan laitteistoa.

Takuuasioiden hoito

Sen jälkeen kun järjestelmä on luovutettu asiakkaalle, siirtyy vastuu siitä asiakastukiosastolle. Jokaiselle järjestelmälle nimetään ns. asiakasvastaava, jonka kautta kaikki takuuasiat hoidetaan.

Asiakastukipalvelumme henkilöt ovat kokeneita ja tottuneita vianetsijöitä ja häiriötilanteiden selvittäjiä, joten asiakas saa kysymyksiinsä vastaukset nopeasti ja luotettavasti.

 

KeepYour Material Flow with WCS

Pidä materiaalivirrastasi huolta WCS-ohjelmiston avulla

Kehittämämme Warehouse Control System (WCS) hallinnoi nopeasti liikkuvia, reaaliaikaisia robottikäsittelyä vaativien materiaalivirtojen optimointia täyttäen tiukat JOT -määräajat.

Järjestelmätuki 24/7

Järjestelmätuki on kattava palvelupaketti, jonka tärkeimpiä ominaisuuksia on Helpdesk-palvelu. Siinä asiakas saa puhelimitse asiantuntija-apua laitteiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa 24 h 7 päivänä viikossa.

Järjestelmätuki auttaa kaikissa ongelmissa, olivatpa ne sitten mekaanisia, sähköisiä tai ohjausjärjestelmään liittyviä. Kaukokäyttöyhteyden avulla asiantuntijamme pystyvät analysoimaan laitteiston kunnon ja täten nopeuttamaan ratkaisevasti ongelman selvitykseen kuluvaa aikaa. Tarvittaessa lähetämme asiantuntijamme myös paikan päälle.

Sopimuksella voidaan kattaa myös ohjausjärjestelmän säännölliset ennakkotarkastukset sekä säännöllisesti diagnosoida laitteiston kuntoa.

System Planning by Cimcorp

24/7 Connection to Cimcorp System Support

Suunnitelmallista huoltoa

Räätälöimme huolto-ohjelmat asiakkaiden erityistarpeiden mukaisesti. Tarjontamme kattaa asiakaskohtaiset huoltosopimukset, ennakkohuollot ja korjaushuollot.

Ennakoimme korjaus- ja huoltotoimenpiteet hyvissä ajoin, ja jatkuva seuranta ja raportointi takaavat järjestelmille erittäin korkean käytettävyyden.

Meiltä saat juuri omiin tarpeisiisi sopivan huoltopaketin.

Outsource Maintenance by Cimcorp

Huollon kokonaisvastuu pitää pyörät pyörimässä

Tarjoamme myös jatkuvasti läsnäolevaa paikallista huoltotiimiä. Tällöin huollon kokonaisvastuu on asiakkaan tiloissa toimivalla Cimcorpin huoltotiimillä.

Tämä ns. Full Service -sopimus tuo asiakkaalle paitsi toimintavarmuutta, myös vaivattomuutta ja asiantuntemusta. Apua on vikatilanteissa aina saatavilla ilman erillistä hälytystä. Asiakkaan ei tarvitse myöskään huolehtia asiantuntevan huoltomiehistön rekrytoinnista eikä kouluttamisesta.

Sopimus takaa, että asiakkaalla on jatkuvasti käytössään osaava ja työhön sitoutunut huoltotiimi. Palvelun tehtävänä on helpottaa asiakkaan elämää ja varmistaa, että automaatiojärjestelmä täyttää joka hetki sille asetetut vaatimukset.

Corrective Maintenance by Cimcorp

Varaosapalvelu

Jo laitteiston toimituksen yhteydessä teemme asiakkaalle varaosasuosituksen laitteiston toimivuuden turvaamiseksi.

Suosittelemme aina laitteistokohtaisen varaosapaketin hankkimista, sillä se on edullinen keino turvata järjestelmän toiminta kaikissa tilanteissa. Vaikka toimitammekin standardivaraosat suoraan varastosta, ei laitekohtaisia osia useinkaan ole helppo nopeasti saada.

Varaosasuositukset perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tuoteseurantaan. Meiltä saa niin robottijärjestelmien kuin kaikkien oheislaitteidenkin varaosat.

Upgrades, Modernization, Spare Parts - Transformation Services by Cimcorp

Laitemuutokset ja järjestelmälaajennukset

Tuotannossa tapahtuvat muutokset, uudet toiminta- ja suorituskykyvaatimukset, uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet sekä turvallisuusvaatimukset ovat usein syynä muutos- ja laajennustarpeisiin.

Cimcorpissa modernisointien toteutus perustuu perinpohjaiseen laitteiston tuntemukseen, laajaan kokemukseen projektinhoidosta ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

Teemme ensin kartoituksen muutostarpeesta ja ehdotuksen asiakkaalle. Asiakas viime kädessä päättää, miten pitkälle laitteistoa halutaan modernisoida. Muutos valmistellaan hyvin ja toteutetaan asiakkaalle parhaiten sopivana ajankohtana.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.