Turvallisuutta versionhallinnalla

1.6.2006
Cimcorp Headquarters

Cimcorpin ohjelmistotyössä käytetty versionhallinta takaa asiakkaille turvalliset ja laadukkaat ohjelmistot. Versionhallintaa sovelletaan sekä WCS-varastonohjausjärjestelmän että robottiohjauksien lähdekoodeihin.

Ohjelmointityöllä on Cimcorpissa merkittävä rooli projektien onnistumisessa. Järjestelmällinen ja hallittu ohjelmointityö, mahdollisimman pitkälle standardoidut perusohjelmistot sekä asiakaskohtaisesti ohjelmoidut erikoistoiminnot takaavat ohjelmistojen laadun.

Cimcorpin versionhallintatyökaluna on CVS-versionhallintaohjelmisto. CVS mahdollistaa sen, että useat ohjelmoijat voivat samanaikaisesti osallistua saman sovelluksen lähdekoodin kehittämiseen. CVS myös tallentaa lähdekoodin kehityksen historian ja mahdollistaa siten mihin tahansa tilanteeseen palaamisen.

- Versionhallinnan suurimpina etuina näen sen, että useat henkilöt pystyvät kehittämään yhtä aikaa samaa sovellusta. Kaikilla on silloin ohjelmasta uusimmat versiot koko ajan käytettävissä, vahvistaa tuotesuunnittelun päällikkö Janne Tiuttu.

CVS ylläpitää lähdekoodia ns. emokopiossa, johon ohjelmoija ei pääse koskemaan suoraan. Muokattavaksi voi ottaa työkopion. Jos muutokset todetaan hyviksi, ne voidaan tallentaa myös emokopioon. Janne Tiutun mukaan tätä ominaisuutta käytetään Cimcorpissa standardiohjelmiston kehittämiseen ja hallintaan.

- Ohjelmiston kehittämisen kautta saadut parannukset hyväksytään harkitusti ja tallennetaan sitten vasta standardiohjelmistoon. Uuden projektin alkaessa ohjelmistosuunnittelija ottaa käyttöön standardiohjelmiston viimeisimmän version. Jos standardiohjelmasta tulee projektin aikana uusi versio, sen käyttöönotosta päätetään tapauskohtaisesti. Jos uusittua lähdekoodia päätetään hyödyntää, sen käyttöönotto meneillään olevassa projektissa käy helposti CVS:n avulla.

Standardiohjelmiston lisäksi projektissa tarvitaan asiakaskohtaisia ohjelmaosuuksia. Näissä saattaa syntyä parannuksia tai uusia ominaisuuksia, joita voidaan harkitusti ottaa osaksi standardiohjelmistoa.

Versionhallinta on toimintatapa, jolla varmistetaan ohjelmistojen laatu. Jos lähdekoodista esimerkiksi löytyy ongelmia aiheuttava virhe, se korjataan ja päivitetään standardiohjelmistoon. Asiakkaiden tehtailla oleviin järjestelmiin päivitys saadaan tehtyä nopeasti etäyhteyksien avulla.

- Versionhallinnan ansiosta ohjelmistojen testattu osuus on hyvin suuri, koska lähdekoodit ovat meillä hyvin hallinnassa. Tämä luo turvallisuutta asiakkaille, Janne Tiuttu tiivistää.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.