Robotti lastaa kuljetushäkkiin yli 1000 rengasta tunnissa

19.12.2006
Cimcorp Headquarters

Cimcorp on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla renkaita pystytään lastaamaan robotilla varasto- ja kuljetushäkkiin pystyasentoon rivi kerrallaan.

Automaattinen rengashäkkien lastaus (ATCL = Automated Tire Cage Loading) liittyy oleellisena osana Cimcorpin TyrePick-lajittelu- ja välivarastointijärjestelmään. TyrePick-robotti lajittelee tarkastuskoneilta saapuvat renkaat välivarastoon robotin alle tyyppi- ja laatuluokkakohtaisiin pinoihin. Pinojen valmistuttua TyrePick-robotti siirtää ne kuljettimelle siirrettäväksi häkkien ATCL-lastausasemaan.

Robotti tarttuu poiminta-asemaan saapuneeseen kokonaiseen rengaspinoon, kääntää sen vaaka-asentoon ja nostaa häkkiin. Kullakin rengastyypillä on oma lastauskuvionsa, joten robotti lastaa häkkiin niin monta rengasriviä päällekkäin kuin kyseisen rengastyypin lastauskuvio edellyttää.

Cimcorpin automaattinen rengashäkin lastaus

Pystyasennossa olevia renkaita mahtuu häkkiin kaksi riviä rinnakkain ja yksi tai kaksi riviä päällekkän.

Häkkien lastaus voidaan käynnistää kahdella tavalla. Se voi tapahtua automaattisesti aina, kun häkillinen samaa tyyppiä ja laatuluokkaa olevia renkaita on valmiina tai operaattori voi tilata välivarastosta haluamiaan renkaita.

Automaattinen rengashäkkien lastaus ATCL on huomattavasti käsin lastausta nopeampaa. Cimcorpin ratkaisussa kapasiteetti nousee huomattavasti, koska häkkiin pystytään siirtämään kokonainen rengasrivi kerrallaan. Automaation avulla mahdollistuu myös tuotteiden jäljitettävyys ja ajantasainen varastonhallinta, jolloin loppuasiakkaat saavat virheettömiä toimituksia.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.