Cimcorpin robotiikka vastaamassa kaupan haasteisiin

18.3.2015
Cimcorp Headquarters

Tukon goods-to-person-automaatiossa keräillään jopa 7000:ää eri tuotenimikettä.

Keravalla sijaitseva logistiikkapalveluyhtiö Tuko Logistics Osuuskunta palvelee päivittäin neljääkymmentä pikatukkua, tuhatta päivittäistavarakauppaa ja viittätuhatta suurkeittiöasiakasta. Tuotevalikoimaan kuuluu 28 000 tuotetta: elintarvikkeita, hedelmiä, vihanneksia, pesu- ja puhdistusaineita sekä käyttötavaroita.

Kaupan valikoimat ovat Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana kolminkertaistuneet ja tuotteiden jalostusaste kasvanut. Kaikki tuotteet eivät myy yhtä nopeasti, mutta suosikkituotteen saatavuudella on kuluttajalle suuri merkitys. Lisäksi markkinoinnille on eduksi, että tuotemerkki saa mahdollisimman laajan näkyvyyden kaupan hyllyllä.

”Yhdessä kurkkupastillimerkissä saattaa olla jopa viisitoista eri makua, mikä merkitsee logistiikan näkökulmasta viittätoista eri tuotenimikettä EAN-koodeineen”, Tukon logistiikkajohtaja Kaarlo Svensson kuvailee.

Osa Tukon lämpimästä varastosta on korkeaa lavavarastoa ja osa automaattivarastoa. Vuoden 2013 toukokuussa Tuko otti käyttöön Cimcorpin portaalirobotteja hyödyntävän automaation. Automaattisen goods-to-person-keräilyjärjestelmän avulla keräillään jo valtaosa, noin 70 %, kaikista Tukon lämpimissä varastotiloissa kiertävistä tuotenimikkeistä.

Goods-to-person-keräilyjärjestelmä sopii hyvin pienivolyymisille tuotteille, joita ei toimiteta kokonaisia laatikoita vaan muutamia kappaleita. Tuotteet välivarastoidaan muovilaatikoissa ja Cimcorp 3D Shuttlen ansiosta lattiavarastosta voidaan poimia mikä tahansa yksittäinen laatikko. Tuloksena on jopa kuusi kertaa tehokkaampi keräily perinteiseen puheohjattuun keräilyyn verrattuna. Järjestelmä hyödyntää sille varatun lattiapinta-alan. Trukkikäytäviä ja hyllyrakennelmia ei tarvita.

”Voimme valita tilanteen mukaan, mitkä lavat puretaan muovilaatikoihin automaattivarastoon. Tällä hetkellä siellä ovat niin kutsutut hitaasti kiertävät tuotteet, joka käsittää noin 7000 eri nimikettä ja kaikkiaan 50 000 muovilaatikkoa.”

Cimcorp 3D Shuttle -robottien ansiosta tuotteet kulkevat keräilijän luokse eikä päinvastoin kuten perinteisessä puheohjatussa keräilyssä. Automaatio vähentää keräilyyn kuluvaa aikaa ja henkilötyövuosien määrää. Viivakoodinlukijoiden ja tarkistusvaakojen ansiosta logistiikassa tiedetään täsmälleen mitä tuotteita ja montako nimikettä kussakin laatikossa on, ja missä kohtaa lattiavarastoa kukin laatikko sijaitsee. Koko keräilyprosessi on entistä tasalaatuisempi.

”Investointi maksaa itsensä takaisin”, Svensson summaa.

Cimcorpin robotiikka vastaamassa kaupan haasteisiin

Tukon logistiikkajohtajan Kaarlo Svenssonin mukaan noin 70 % Tukon lämpimissä varastotiloissa kiertävistä tuotenimikkeistä kerätään Cimcorpin goods-to-person-keräilyjärjestelmän avulla.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.