Automaattinen täydennys tehostaa käsinkeräilyä

15.11.2006
Cimcorp Headquarters

Cimcorpin MultiPick-järjestelmä kerää automaattisesti kaikki täysinä laatikoina asiakkaille toimitettavat tuotteet. Pienin automaattisesti keräiltävä yksikkö on yksi laatikko. Vajaalaatikko-osuus kerätään käsin.

Käsinkeruu tehostuu huomattavasti, kun MultiPickiin yhdistetään lisäominaisuus, jonka avulla täydennyslaatikot siirretään käsinkeruuhyllyyn automaattisesti. Automaattinen täydennys nopeuttaa keräilyä ja vähentää keräilyvirheitä. Käytännössä MultiPick-robotin ja käsinkeruuhyllystön välissä kulkee täyttövaunu, joka siirtää MultiPickin alta tulevalta syöttökuljettimelta saapuvat täydennyspinot keräilyhyllyyn käsinkeruun rytmiä seuraten. MultiPick-robotti kerää käsinkeruuhyllyyn menevät tuotteet allaan olevasta varastosta.

Keräilyä ohjaava Cimcorp WCS -varastonohjausjärjestelmä yhdistää käsinkeruualueen tarpeet ja MultiPickin toiminnan. Kun käsinkeruussa tarvittava tuote vähenee hälytysrajan alle, MultiPick hakee varastosta tarvittavan täydennyserän ja toimittaa sen täydennysvaunun syöttökuljettimelle. Täydennys voi tapahtua yksittäisinä laatikoina tai laatikkopinoina. Pinot ovat silloin käsinkeruualuetta varten kerättyjä monituotepinoja. Samassa täydennyspinossa voi olla tuotelaatikoita useaan kanavaan eli pino muodostuu useasta eri tuotteesta.

Cimcorpin MultiPick-järjestelmä tehostaa käsinkeräilyä

Täydennysvaunun toiminta

Täydennysvaunu ajaa tyhjänä täydennysradan kohdalle ja ottaa MultiPick-alueelta tulleen pinon kyytiin. Seuraavaksi vaunu siirtyy täydennettävän kanavan kohdalle nousten samalla oikealle korkeudelle. Vaunussa olevan pinon alla oleva kuljetin on silloin kanavan pohjan korkeudella. Vaunussa oleva nostolaite tarttuu pinoon ja nostaa sitä niin, että maksimissaan kolme alinta tähdennyslaatikkoa jää vaunun kuljettimelle. Kuljetin käynnistyy ja siirtää laatikot kanavaan. Mikäli kanavaan voidaan siirtää toinenkin pino, nostin laskee pinon kuljettimelle, tarttuu taas oikeaan kohtaan pinossa, nostaa sen ylös ja kuljetin siirtää laatikot kanavaan. Lopuksi vaunussa oleva pino lasketaan vaunun kuljettimelle ja samalla vaunu siirtyy seuraavan täydennettävän kanavan kohdalle. Vaunun tyhjennyttyä haetaan uusi täydennyspino.

Käsinkeruualueen alimmalle hyllylle sopii kolme laatikkoa päällekkäin, kahdelle ylimmälle hyllylle yksi laatikko. Käsinkeruussa tarvittavat tyhjät laatikot voivat olla pinoissa keräilijöiden takana tai ne voidaan toimittaa alueelle kuljetinta pitkin yksittäin tai pinoissa. Kuljetin kulkee joko hyllyjen alla tai keräilijöiden takana

Käsinkeruualueen täydennys Cimcorpin MultiPick-robotilla

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.