Haastamalla uusia ideoita ja kumppaneita

11.10.2018
Cimcorp Headquarters

Kesäkuussa julkaistu Cimcorp Flow Optimization Challenge sai innovaattorit liikkeelle. Neljä yritystä valittiin jatkoon keskustelemaan ideoiden toteutuksesta.

Cimcorp oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana kehitysyhtiö Prizztechin järjestämässä avoimeen innovointiin perustuvassa haastekilpailussa. Siinä kutsuttiin asiantuntijoita yhtiön ulkopuolelta ideoimaan tunnisteteknologiaan liittyviä innovaatioita yhtiön sisälogistiikkaratkaisuihin.

- Liiketoimintamme kasvu ja talouden yleinen noususuhdanne aiheuttavat haasteita erityisesti osaavan työvoiman saatavuudelle. Tuotekehitystoimintaa on pitänyt muuttaa projektiluonteisemmaksi ja kehitystyössä on mukana yhä useammin ulkopuolisia kehityskumppaneita. Siksi halusimme kokeilla haastekilpailua verkostojemme vahvistamiseen ja saimme samalla ideoita automaatiojärjestelmiemme kehittämiseen, kertoo Cimcorp Oy:n teknologiajohtaja Jyrki Anttonen.

Kilpailu sisälsi kolme tunnistus-ja mittausteknologiaan liittyvää haastetta. Cimcorpin asiantuntijatiimi sai arvioitavakseen 20 ratkaisuehdotusta, joiden suunnitteluun osallistui anturoinnin, konenäön, ohjelmistokehityksen ja teollisuusautomaation asiantuntijoita yli kymmenestä yrityksestä.

Cimcorpissa ollaan tyytyväisiä haastekilpailun tuloksiin. Parhaissa ehdotuksissa oli kuvattu selkeästi, miten ratkaisut on tarkoitus toteuttaa ja minkälaista teknologiaa niissä hyödynnetään.

Jatkoneuvotteluihin etenevät Aarila Dots Oy, MettaVita Oy, Vaisto Solutions Oy sekä Wisematic Oy. Heidän ehdotuksissaan on potentiaalia kaikkien kohtien ratkaisuun.

Cimcorp Flow Optimization Challenge toteutettiin Prizztechin MatchINDUSTRY LAB -konseptilla, joka tarjoaa innovaatiotoiminnan kiihdytyskaistan yhdistämällä startup- & pk-yritysten luovat ja innovatiiviset ratkaisut teollisuusyritysten liiketoiminnan tarpeisiin. www.matchindustry.fi/lab

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.