CIMCORP ROBOTIIKKA & OHJELMISTOT —

Tehokkaita keräilyratkaisuja

Keräilyjärjestelmämme ovat robottiteknologian ja älykkäiden ohjelmistojen yhdistelmiä. Keräilyjärjestelmien ydinkomponentteja ovat suurikokoiset portaalirobotit, jotka voivat toimia useissa eri tehtävissä: välivarastointi, tuotteiden lajittelu ja sekvensointi, keräily, toimitusten aikataulutus, lastauksen suunnittelu ja tilausten lähettäminen.

Modulaariset portaalirobottijärjestelmämme voivat käsitellä suuria alueita. Käyttötarkoituksesta riippuen järjestelmään voidaan liittää kuinka monta robottia tahansa, ja jokaiseen robottiin asennetaan sopivat tarttujat käsiteltäviä tuotteita varten. Asennamme niin yksinkertaisia robottijärjestelmiä kuin monimutkaisia ja kattavia kokonaisratkaisujakin.

Tietokoneohjaus

Varastonohjausjärjestelmämme (Warehouse Control System, WCS) valvoo varaston keskeisiä toimintoja, kuten keräilyjärjestystä ja materiaalivirtoja. Intuitiivisella graafisella käyttöliittymällä varustettu WCS-järjestelmä toimii aina asiakkaan oman tilaustenhallintajärjestelmän alaisuudessa ja vastaanottaa siltä keskeiset tiedot tuotteista, tilauksista, määristä, prioriteeteista ja lähetysajankohdista. WCS voi hallita myös tilausten yhdistämistä ja lähettämistä siten, että kerätyt tilaukset toimitetaan lastauslaiturille käänteisessä toimitusjärjestyksessä, jolloin ne voidaan lastata suoraan rekkoihin.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.