POSTIN KÄSITTELY —

Tehokkaampi järjestelmä ja nopeammat toimitukset

Olemme kehittäneet postinlajittelukeskuksia varten oman ratkaisun postinjakelulaatikoiden käsittelyyn. Integroitu laatikoiden käsittely, lajittelu ja sekvensointi pitävät postivirran hallinnassa prosessoinnin aikana.

Optimoitu prosessin kulku

Täysin automatisoitu ratkaisumme postinjakelulaatikoiden käsittelyyn on saumattomassa yhteydessä tuotannon suunnitteluun. Kun prosessin seuranta on tarkempaa, tarjoutuu uusia mahdollisuuksia myös sen kehittämiseen, ja optimoitu prosessin kulku mahdollistaa nopean viimeisen alasoton ja kuljetusautojen lastauksen.
Kokemuksemme logistiikan automaatiosta on laajaa − pystymme suunnittelemaan, asentamaan ja tarjoamaan tukea kattaville järjestelmille, joihin kuuluvat robotiikka, kuljettimet, materiaalivirtojen hallinta ja järjestelmien integraatio.

 

 

 

Postal Minimized Machine Idle Time Between Passes

Minimoitu koneen joutoaika kierrosten välillä

Cimcorpin Tray Sequencer (laatikoiden sekvensointijärjestelmä) on suunniteltu organisoimaan postinjakelulaatikot optimaalisesti lajittelukoneiden ensimmäisen ja toisen lajitteluajon välillä. Järjestelmä perustuu Cimcorp 3D Shuttle -robotti-innovaatioon, joka mahdollistaa 100-prosenttisen luotettavan sekvensoinnin sekä lajittelukoneille suuremmat ajoerät ja pidemmät toimintajaksot.

Integrated Handling, Sorting and Sequencing Cimcorp

Integroitua käsittelyä, lajittelua ja sekvensointia

Laatikoiden käsittelyyn tarkoitetussa järjestelmässä avainasemassa ovat portaalirobotit, jotka huolehtivat suoraan lattialle pinottujen postinjakelulaatikoiden varastoinnista ja järjestelystä. Ne toimivat puskurivarastona sekä postin vastaanoton ja lajittelukoneiden välillä että lajittelukoneiden ja lähetysalueen välillä. Robotit myös sekvensoivat postinjakelulaatikot lajittelukoneita varten.

Tray Handling Solutions for Mail Processing

Cimcorpin ratkaisuja postin käsittelyyn ovat mm.:

  • Robottijärjestelmät postinjakelulaatikoiden lajitteluun ja sekvensointiin.
  • Nopeat kuljettimet postinjakelulaatikoiden siirtämiseen.
  • Alustavaunujen lastaus ja purkaminen.

Materiaalivirtojen täydellinen hallinta WCS-ohjelmistolla aina laatikoiden rekisteröinnistä alustavaunujen lastaukseen.

 

 

Tällä videolla Staffan Strömhage, Posten Meddelande AB:n projektipäällikkö, kertoo ruotsalaisen Hallsbergin lajittelukeskuksen automaatiosta.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.