ELINTARVIKE- JA JUOMATEOLLISUUS —

Pidempi myyntiaika herkästi pilaantuville tuotteille

Keräilyjärjestelmämme on suunniteltu parantamaan tehokkuutta, vähentämään työvoimakuluja, poistamaan inhimilliset virheet ja varmistamaan jäljitettävyyden jakelukeskuksessa, jossa käsitellään suuria määriä muovilaatikoihin,-koreihin tai tray-alustoille pakattua tavaraa. Tällaisia kohteita ovat elintarvike- ja juomatehtaiden (meijerit, leipomot, panimot, teurastamot jne.) lähettämöt ja jakelukeskukset.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa automatisoidaan asiakkaan koko jakelukeskus tai lähettämö. Tällöin tuoretuotteet syötetään robottijärjestelmään tuotannosta, ja keräilyjärjestelmämme huolehtii materiaalivirroista aina lastauslaiturille asti. Järjestelmässä varastointi on erittäin tiivistä, mikä mahdollistaa riittävän puskurikapasiteetin sekä jatkuvan tuotannon ja tarkkojen toimitusaikojen yhteen sovittamisen. Keräilyjärjestelmä voidaan asentaa myös osajärjestelmäksi − robotit huolehtivat täysien laatikoiden tai kerrosten keräilystä sillä välin kun muut tuotteet kerätään manuaalisesti tai muilla menetelmillä. Tällöin kyse on "automaatiosaarekkeesta".

Dairy Distribution

Meijerituotteiden jakelu

Meijeriteollisuudessa volyymit ovat suuria ja viimeiset käyttöpäivät tiukasti määriteltyjä. Lisäksi ala on hyvin työvoimavaltainen, ja työhön kuuluu paljon raskasta ja toistuvaa nostelua kylmissä varastotiloissa. Alan hinnat määrittää ankara kilpailu, joten kannattavuuden parantaminen riippuu toiminnan virtaviivaistamisesta ja kulujen pienentämisestä.
Järjestelmämme tarjoavat teollisille meijereille keinon parantaa kannattavuuttaan. Ne on suunniteltu hallitsemaan alati kasvavaa tuotenimikemäärää ja suorittamaan keräilyn 100 prosentin tarkkuudella. Monivuorotyöskentely ei tuota järjestelmillemme ongelmia, ja ne pystyvät pitämään kiinni teollisten meijereiden tiukoista toimitusaikatauluista. Täysien laatikoiden keräilyyn tarkoitetut portaalirobottimme soveltuvat monien meijerituotteiden kuten esimerkiksi maidon, kerman, jogurtin ja juustojen käsittelyyn.

 

Beverage Distribution Cimcorp

Juomien jakelu

Tapahtuupa juomien jakelu muovikoreissa, tray-alustoilla kutistepakkauksissa, vaunukoissa tai lavoille pakatuissa pahvilaatikoissa, Cimcorpilla on tarjota sopiva keräilyratkaisu. Juomateollisuudessa toimitustahti on nopea ja tuotemäärät suuria. Keräilyprosessi on keskeisessä asemassa, koska se vaikuttaa suoraan loppuasiakkaaseen. Toimittajan on pystyttävä reagoimaan tilauksiin nopeasti ja tarkasti.
Aina kun juomien jakelu markkinoille tapahtuu muovikoreissa, tray-alustoilla kutistepakkauksissa, vaunukoissa tai lavoille pakatuissa pahvilaatikoissa, Cimcorpin portaalirobotti on täydellinen ratkaisu tilausten keräilyyn.

 

Bakery Distribution

Leipomotuotteiden jakelu

Kilpailu leipomoalalla on kovaa, ja tuoretuotteiden kuten leivän käsittely tekee siitä erityisen haastavaa. Alalla toimitaan suurilla volyymeilla ja pienillä marginaaleilla, ja se on hyvin työvoimavaltainen, jolloin ainut tapa parantaa kannattavuutta on kulujen leikkaaminen ja palvelun parantaminen.
Keräilyratkaisumme on suunniteltu erityisesti muovilaatikoissa toimitettavien tuotteiden keräilyä silmällä pitäen. Järjestelmämme ovat ihanteellinen ratkaisu teollisille leipomoille ja tarjoavat mahdollisuuden 100-prosenttisen tarkkaan, 24/7 jatkuvaan keräilyyn sekä tuotannon ja asiakkaan välisen toimitusketjun reaaliaikaiseen hallintaan.
Automaattinen täysien laatikoiden keräilyjärjestelmämme voi hallita koko lähettämön keräilyn tai se voidaan yhdistää manuaaliseen keräilytoimintaan.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.