1. esittely

Cimcorp tunnustaa hyvien liiketoimintakäytäntöjen merkityksen vakaalle ja menestyvälle liiketoiminnalle. Tämä asiakirja esittää eettiset periaatteet, jotka ohjaavat Cimcorpin liiketoimintaa. Nämä periaatteet koskevat koko henkilöstöä heidän työstään tai asemastaan ​​riippumatta. Edellytämme myös, että kaikki liikekumppanimme noudattavat näitä periaatteita.

2. Lait ja määräykset

Cimcorp noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Lisäksi noudatamme YK: n ihmisoikeusjulistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia, kuten sanan- ja uskonnonvapautta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Emme hyväksy pakkotyön tai lapsityön käyttöä.

3. Työntekijät ja turvallisuus

Cimcorp kohtelee kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja yksilöllisiä oikeuksia. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, pelottelua, häirintää tai loukkaamista työpaikalla. Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön. Toimimme ohjeiden ja sovittujen sääntöjen mukaisesti. Pyrimme luomaan yritykseemme kulttuurin, jossa jokainen voi osallistua siihen, että meillä on parempi ja turvallisempi työpaikka.

4. Kestävä kehitys

Cimcorp tunnustaa vastuunsa maailmanlaajuisena toimijana. Kehitämme ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja kuluttavat mahdollisimman vähän luonnonvaroja sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Pyrimme osaltamme suojelemaan biologista monimuotoisuutta ja vähentämään päästöjä.

5. Reilun liiketoiminnan käytännöt

Cimcorp noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä eikä harjoita lainvastaisia ​​tai rajoittavia kaupallisia käytäntöjä.

6. Toimittajat

Cimcorp kohtelee kaikkia toimittajiaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Eettiset liiketoimintaperiaatteemme ovat tärkeä osa yhteistyötämme toimittajien kanssa. Edellytämme myös toimittajiltamme näiden eettisten periaatteiden mukaisesti.

7. Asiakkaat

Olemme asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Olemme asiakkaidemme paras toimittaja. Cimcorp kohtelee kaikkia asiakkaitaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

8. Korruptio, lahjat ja lahjonta

Cimcorp ja sen työntekijät eivät saa vastaanottaa tai antaa lahjoja tai vieraanvaraisuutta, jotka ylittävät tavanomaisen liiketoimintakäytännön ja jotka voivat vaikuttaa puolueettomuuteen. Tavalliset vaatimaton liikelahjat ja kohtuullinen vieraanvaraisuus ovat osa normaalia liiketoimintaa. Yksikään annettu tai vastaanotettu lahja ei kuitenkaan vaikuta liiketoimintapäätöksiin, eikä myöskään voida tehdä sopimusta tärkeiden tietojen vaihdosta. Lahjojen ja vieraanvaraisuuden tulee kestää julkista valvontaa ja niiden on oltava hyväksyttäviä yrityksen sidosryhmille. Lahjat ja vieraanvaraisuus tulee antaa tai vastaanottaa ilman velvoitteita tai odotuksia.

Cimcorp ei tue kansallisia instituutioita, poliittisia puolueita, poliittisia ehdokkaita tai uskontoja antamalla heille rahoitusta tai tekemällä lahjoituksia.

9. Eturistiriita

Kaikkien Cimcorpin työntekijöiden tulisi välttää tilanteita, joissa heidän ja yrityksen etujen välille saattaa syntyä ristiriita.

10. Näiden periaatteiden noudattaminen

Nämä periaatteet ohjaavat päivittäistä työtämme ja jokaisen työntekijän on toimittava niiden mukaisesti.

Jos näitä periaatteita ei noudateta, kuka tahansa voi ottaa yhteyttä Cimcorpin toimitusjohtaja. Kaikki ilmoitukset tarkastetaan asianmukaisesti ja tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin toimiin.