CIMCORP HSE —

Terveys, turvallisuus ja kestävä kehitys

Ympäristöasioihin ja niiden kehittämiseen kiinnitetään Cimcorpissa huomiota jokaisessa tuotantovaiheessa, kaikilla yrityksen toiminnan aloilla. Ympäristöystävällisyyden keihäänkärkenä on luonnollisesti oma tuotekehitys, jossa robottien materiaalivalinnat ja toiminnan energiatehokkuuden parantaminen ovat tärkeässä osassa.

Ympäristöpolitiikka

Cimcorp toimittaa robotiikkaan perustuvia materiaalinkäsittelyjärjestelmiä tuotannon ja jakelun automatisointiin. Yhtiön liiketoiminta on keskittynyt sisäisen materiaalilogistiikan automatisointiin painopisteinä rengasteollisuus ja palautettavissa jakelulaatikoissa tapahtuva jakelu.

Pääsääntöisesti Cimcorp suunnittelee, kokoonpanee ja testaa järjestelmät omissa tiloissaan sekä valmistuttaa osat ja oheislaitteet alihankkijoillaan. Tästä toimintaperiaatteesta johtuen toimitilamme on luokiteltavissa ympäristömielessä siisteiksi eivätkä vaadi normaalia siivoamista mittavampia puhdistusratkaisuja.

Tästä täysin riippumatta Cimcorp sitoutuu toiminnassaan nyt ja tulevaisuudessa ottamaan huomioon ympäristösuojelun näkökohdat ja noudattamaan kaikkia siihen liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä ylläpitämään korkeata siisteys- ja järjestystasoa toimitiloissaan.

Kivijalkana jatkuva kehitys

Ympäristöpolitiikkamme toteutuksen peruskivenä on toiminnan ja tuotteiden jatkuva kehittäminen, joka mahdollistaa myös toimintaamme sitoutuvien ympäristötekijöiden suotuisan kehittymisen. Vastuu yhtiömme ympäristöpolitiikasta on yhtiön johdolla. Yhtiön henkilökunta osallistuu toiminnan kehittämiseen ja ympäristöpolitiikan toteuttamiseen yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöasioille asetetaan vuositavoitteet, joiden kehittymistä seurataan yhtiön johtoryhmässä säännöllisesti kolmannesvuosittain ja poikkeamiin puututaan välittömästi. Ympäristöpolitiikan toteutumisesta raportoidaan yhtiön hallitukselle ja henkilöstölle seurantaa vastaten.

 

 

Ympäristötavoitteemme

ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmämallin mukaisesti Cimcorp pyrkii ympäristöasioissa jatkuvaan kehitykseen. Uudet tavoitteet määritellään vuosittain.

Huolehdimme ympäristöstä ja vähennämme hiilidioksidipäästöjä seuraavilla toimilla:

Keskitymme jätehuoltoon.
Minimizing Emissions Minimoimme liikematkustuksen päästöt.
Energy Efficiency Panostamme ympäristöystävällisyyteen, kestävyyteen ja energiatehokkaiden tuoteratkaisuiden tuotekehitykseen.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.