CIMCORP MISSIO & ARVOT —

Missiomme

Olemme sisälogistiikan automaatioratkaisujen uranuurtaja ja yksinkertaistamme asiakkaidemme materiaalivirtoja.

Cimcorpin arvot

Cimcorp Core Value Nro 1Yhteisöllinen – Community Oriented

Me pidämme yllä omaa intohimoamme.
Arvostamme matalaa hierarkiaa, avoimuutta ja ammattimaista asennetta. Me olemme yhtiön sydän – lahjakkaita ja intohimoisia, mutta kuitenkin käytännönläheisiä.

Cimcorp Core Value Nro 2Luova –
Creative

Me ymmärrämme ja kunnioitamme jokaisen asiakkaan liiketoimintaa. Ennakkoluuloton ajattelu tuottaa  yksinkertaisempia ja tehokkaampia ratkaisuja. Enemmän irti vähemmästä – se on tunnuslauseemme.

Cimcorp Core Value Nro 3Välittävä –
Caring

Me olemme nopeita, joustavia ja innokkaita ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia. Saatamme joskus haastaa asiakkaan näkemyksen, mutta teemme niin, koska välitämme. Käytämme osaamistamme ja asiantuntemustamme asiakkaamme eduksi.

Cimcorp Core Value Nro 4Vastuun-
tuntoinen – Conscientious

Juuremme ovat villissä pohjoisen luonnossa. Arvostamme luonnon kauneutta. Tunnemme vastuumme ja kehitämme ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Ratkaisumme kuluttavat luonnonvaroja mahdollisimman vähän niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.