CIMCORP LAATUPOLITIIKKA —

Laadunhallinta, yrityksemme selkäranka

Toimitamme laajoja järjestelmäkokonaisuuksia, joissa tarvitaan monen eri alan osaajia. Kaikkien työpanosten on sovittava saumattomasti yhteen. Kaikissa projekteissa on tekniset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet.

Osaava henkilöstö

Skilled and Committed Personnel at CimcorpLaadimme vuosittain yhtiölle toiminnalliset tavoitteet, jotka käsittävät kaikki vastuualueet. Vastuualueiden tavoitteet siirretään henkilökunnan tavoitteiksi kehityskeskustelujen kautta, joiden tärkeänä osana on tavoitekeskustelu. Tavoitteiden saavuttamista tukevat strategiat ja niihin liittyvät päätökset ovat tavoiteasetannan ja seurannan kanssa osa yhtiön johtamisjärjestelmää.

Vaatimusten täytäntöönpano

Skilled and Committed Personnel at CimcorpYrityksenä olemme sitoutuneet toimittamaan laaturatkaisuja asiakkaillemme. Toimitustemme laatu vastaa tai ylittää asetetut tavoitteet. Olemme asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Menestyksemme pohjana on asiakkailtamme saatu luottamus ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme luottamuksella ja tasapuolisesti.

Laadunhallinnan kehittäminen

Contiunuous DevelopmentTavoitteiden saavuttamiseksi on Cimcorpissa laadittu projektitoiminnalle yhtenäinen toimintamalli, jossa kaikki asianosaiset tietävät tarkkaan oman roolinsa ja vastuunsa. Toimintamalli sisältää toimintojen kuvaukset, vastuumäärittelyt ja ohjeistuksen. Kuvaamme toimintamallia prosessikaaviolla, joka toimii samalla yhtiön laatujärjestelmänä. Toimintaa ja laatujärjestelmää kehitetään jatkuvasti sisäisillä auditoinneilla.

Jatkuva kehitystyö

Contiunuous DevelopmentTavoitteenamme on toiminnan ja tuotteiden jatkuva kehittäminen ja niitä ylläpitävä innovatiivisuus. Nämä mahdollistavat yhdessä kilpailukykymme kehittymisen ja asiakkaiden sitoutumisen tarjoamiimme ratkaisuihin ja palveluihin. Liiketoimintamme tavoitteena on pitkän tähtäimen kannattavuus, joka luo pohjan kasvulle ja henkilöstön ja omistajien tyytyväisyydelle.

Cimcorpin toimintatapa

Keskeisiä toimintaperiaatteitamme on kehittää toimintaamme jatkuvasti, puuttua havaittuihin epäkohtiin, tehdä kehitysideoita sekä tiedottaa asioista avoimesti, mikä tukee kaikkia edellä mainittuja periaatteita.

Cimcorpille on myönnetty ISO 9001ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaatit. 

Planning Management Cimcorp

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.