Helpdesk palvelee 24 tuntia vuorokaudessa

Dec 09, 2005
Cimcorp Headquarters

Cimcorpin päivystysrengas palvelee sopimusasiakkaita ympäri vuorokauden.

Asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitävä päivystyssopimus takaa, että Cimcorpin asiakkaat saavat tarvitsemansa avun juuri silloin, kun siihen on eniten tarvetta. Haluttaessa HelpDesk päivystää kellon ympäri seitsemänä päivänä viikossa, mutta suppeammatkin sopimukset ovat mahdollisia.

Sopimuksen hyödyt ovat ilmeiset. Asiakkaat säästyvät kiusallisilta seisokeilta ja turhilta tuotantotappioilta. Heidän ei tarvitse myöskään kouluttaa ja ylläpitää automaatiojärjestelmien toimintaan erikoistunutta henkilökuntaa. Paitsi nopean avun, sopimus tarjoaa asiakkaiden käyttöön alan viimeisimmän tietotaidon ja parhaat tekniset ratkaisut.

Aiemmin Cimcorpin asiakastuen päivystyksestä vastasivat kunkin asiakasprojektin ohjelmistosuunnittelusta vastanneet ohjelmistosuunnittelijat. HelpDeskin myötä päivystystehtävät siirtyivät viisihenkiselle nopeaan ongelmanratkaisuun erikoistuneelle päivystysrenkaalle.

Vakiintuneen päivystäjätiimin jäsenet ovat kaikki koulutettuja ohjelmistoasiantuntijoita, joilla on runsaasti kokemusta Cimcorpin järjestelmistä. Päivystäjien perehdyttämiseen kuuluu aina myös asiakaskohtainen tiedonsiirtopalaveri, jossa päivystäjä saa tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa sopimusasiakkaan järjestelmästä ja sen toiminnallisesta historiasta.

Neljä porrasta

Vaikka päivystäjiä on vain viisi, HelpDesk tuo asiakkaiden käyttöön tarvittaessa koko Cimcorpin organisaation osaamisen. Puhelimeen vastaavan päivystäjän ei siis tarvitse kyetä ratkaisemaan kaikkia ongelmia yksin. Hänen tärkein tehtävänsä on pikemminkin määritellä ongelma ja käynnistää ongelmanratkaisuprosessi mahdollisimman nopeasti.

Ongelmanratkaisussa voidaan erottaa neljä vaihetta. Yksinkertaisimmassa tapauksessa asiakas soittaa päivystysnumeroon ja päivystäjä ratkaisee tilanteen nopeasti kaukokäyttöyhteyden kautta. Jos tämä ei onnistu, päivystäjä ottaa yhteyttä projektikohtaiseen asiantuntijaan eli henkilöön, joka on suunnitellut kyseisen osuuden asiakkaan laitteistoon. Mikäli ongelma ei ratkea vielä tässäkään vaiheessa, sen selvittämiseen haetaan lisäosaamista Cimcorpin erikoisasiantuntijoilta. Neljänteen vaiheeseen eteneminen merkitsee, että laitteistosta on rikkoutunut osa tai useampia osia. Silloin päivystäjä lähettää asiakkaan luokse asiantuntijan, joka suorittaa tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet paikan päällä.

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.