Uutta rengastehtaille - MBR700-TP-varastorobotti

Oct 13, 2005
Cimcorp Headquarters

TyrePick-robottivalikoima laajenee: Uusi varastorobotti MBR700-TP vastaa rengasteollisuuden suorituskykyvaatimuksiin.

MBR700-TP-robotti on entistä kevyempi ja nopeampi. Keveys saadaan aikaan vaakaliikkeen yksipalkkiratkaisulla ja uudella tarttujarakenteella. Nopeus näkyy parempina kiihdytysarvoina ja siksi robotilla päästään korkeampiin käsittelykapasiteetteihin. MBR700-TP-robotin päämoduulien optimoinnilla on saatu käyttöön enemmän tehokasta varasto- ja käsittelytilaa tuotteille suhteessa robotin viemään tilaan.

Kokonaisuutena MBR700-TP tarjoaa entistä parempaa hinta-kapasiteettisuhdetta asiakkaille ja parantaa siten tuottavuutta. Robotti soveltuu kaikkiin rengasteollisuuden välivarastointitarpeisiin. Kaikista suurimmille kuormille voidaan kuitenkin käyttää suuritehoista MBR800-robottia.

Uutta varastorobottia sovelletaan ensimmäistä kertaa Nokian Renkaiden Pietarin tehtaalle toimitettavissa kahdessa välivarastosolussa, jotka hoitavat renkaiden käsittelyä tuotannon ja testikoneiden välillä. Robotit ottavat vastaan tuotannosta tulevat renkaat, lajittelevat ne välivarastoon tuotepinoihin ja keräävät halutut erät testikoneita varten. MBR700-TP-robotit pystyvät toimimaan välivarastossa täysin itsenäisinä, mutta myös tarvittaessa korvaamaan toisensa ja työskentelemään toisen työalueella tuotannon tarpeiden mukaan.

Uutta rengastehtaille Cimcorp MBR700 varastorobotti

MBR700-TP on entistä kevyempi ja nopeampi

This site uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.